දරුවා තුලින් හොඳ පුරවැසියෙක්

Rs.380.00

Book Details

ISBN : 978-955-0028-73-3
Author : තිලක් ගමගේ
Translator :
Publisher : Neptune Publications (Pvt) Ltd.
Printed by : Neptune Publications (Pvt) Ltd.
Language : Sinhala
Pages : 122        Size : 146 x 207 x 7 mm      Weight (kg) : 0.160
E_Book : Available
Web :


Description : දරුවන්ගේ ගති සිරිත් නිවැරදි කිරීම ස`දහා  දෙමාපියන් දතයුතු කරුණු

එකට එකක් එකතු කළ විට දෙකක් වේ. එහෙත් දරුවෙකු ලබන විෂයයානු බද්ධ දැනුමට යහපත් ගුණ ධර්මද එකතු කළ විට ලැබෙන ප‍්‍රතිඵලය යටකී කරුණු දෙකේ දළ එකතුවට වඩා අති මහත් ය. එමගින් බිහිවන්නේ තමන්ට තම පවුලට රටට මෙන්ම මුළු ලොවටම වැඩදායක මිනිසෙකි. තම දරුවා එවන් පිරිපුන් මිනිසෙකු ලෙස ලොවට දායක කිරීම අරමුණ කරගත් මා පියන් ස`දහා ලියැවුණු මේ පොත කියවන ඔබට දරුවන් හදා වඩා ගැනීමේ දී බැලූ බැල්මට ඉතා සුළු දේ වශයෙන් එහෙත් ඉතා වැදගත් කරුණු රැුසක් දැන ගත හැකි ය.

Product Description

Daruwa Thulin Honda Purawesiyek Final

 

Additional Information

Weight 0.160 kg
Dimensions 146 x 207 x 7 mm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “දරුවා තුලින් හොඳ පුරවැසියෙක්”